In her blog, Pia Sophia writes about everything and anything she encounters as a lover of anything dark, twisted and magical. In her blog, you can find not only snippets of Pia Sophia's life as an author, but she also teaches (aspiring) writers about writing in her series Write With Pia Sophia.


In haar blog schrijft Pia Sophia over alles dat ze tegenkomt in haar wereld als liefhebster van alles wat duister, verknipt en magisch is. In haar blog vind je niet alleen delen van haar leven als auteur, maar leert ze (aspirant) schrijvers ook over schrijven in haar serie Schrijven met Pia Sophia.