Het belang van "samen" | The importance of "together"

Published on 31 March 2021 at 22:17

Het is vandaag de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit. Een dag die belangrijk is voor iedereen; ook als je in je directe omgeving niemand kent die zichzelf identificeert als transgender. Discriminatie tegen transgender personen is zo echt als het feit dat water nat is. En net zoals bij discriminatie op basis van andere kenmerken het geval is, zijn we er als samenleving heel goed in om dat voor het gemak even te vergeten.

Voor mij, persoonlijk en in mijn verhalen, is het belangrijk om transgender personen te erkennen en te eren zoals ik elk ander persoon zou doen. Daarbij hoort ook het meevieren van diens overwinningen. En Nederland heeft op het vlak van intersectioneel feminisme behoorlijk wat te vieren! Want naast het feit dat we voor het eerst een Zwarte vrouw én een hijab-dragende vrouw in de Tweede Kamer hebben, hebben we natuurlijk ook voor het eerst een transgender vrouw in de Tweede Kamer. Een historisch resultaat van de afgelopen verkiezingen. Eentje waar we trots op mogen zijn.

In één van mijn meest emotionele verhalen uit Virago draait het allemaal om één van de sterkste vrouwen die mijn hoofd ooit schiep. Een vrouw die een geheim met zich meedroeg dat ze zelfs met haar laatste adem niet kon delen. Een verhaal dat deels een verwezenlijking van mijn fantasie is, maar waarin ik een ode breng aan de levensechte kracht en de moeite die vrouwen als zij dagelijks ondergaan. Vrouwen die in een ander lichaam geboren zijn. De transgender vrouwen die met nog meer ongelijkheden te kampen krijgen dan ik me ooit kan voorstellen. Ik zie jullie. Jullie zijn heldinnen.

Pia Sophia

---

Today is the International Day of Transgender Visibility. A day that is important for everyone; also if you don't know anyone personally who identifies as being transgender. Discrimination against transgender persons is as real as the fact that water is wet. And just like with discrimination because of other characteristics, we as a society are awfully good at forgetting that.

For me, personally and in the stories I write, it is important to acknowledge and to honor transgender people like I would any other person. This also includes celebrating their victories. And the Netherlands has quite a lot to celebrate in regards of intersectional feminism! Because in addition to the fact that we have a Black woman and a hijab-wearing woman in the House of Representatives for the first time, we of course also have a transgender woman in the House of Representatives for the first time. A historic result of the past elections. One we can be proud of.

One of my most emotional stories from Virago is all about one of the strongest women my mind ever created. A woman who carried a secret that she could not share even with her last breath. A story that is partly a realization of my fantasy, but in which I pay tribute to the lifelike strength and effort that women like them undergo every day. Women born in another body. The transgender women who face even more inequalities than I can ever imagine. I see you. You are heroines.

Pia Sophia


« 

Add comment

Comments

There are no comments yet.