De kracht van vrouwen | The Power of Women

Published on 7 March 2021 at 14:03

You can find the English version of this blogpost below.

Het is zondag 7 maart en de zon die buiten schijnt verraadt mij dat de lente eindelijk nadert.
Het is zondag 7 maart en de zon die binnenin mij schijnt verraadt het geheim van mijn vreugde, die veroorzaakt wordt door het feit dat mijn tweede boek, Virago, morgen eindelijk uitkomt.

Het is niet zomaar dat ik ervoor heb gekozen om Virago op Internationale Vrouwendag uit te brengen. Virago is een ode aan alle vrouwen, die allemaal krachtige heldinnen zijn op hun eigen manier.

"De kracht van vrouwen" is een fenomeen dat nauwelijks te omvatten is, omdat het alom aanwezig is. Doorleven terwijl je maandelijks een week lang bloedt, is de kracht van vrouwen. 's Avonds over straat gaan terwijl je weet dat het mogelijk levensgevaarlijk is, is de kracht van vrouwen. Keuzes maken ten gunste van je geliefden, jezelf opofferend, is de kracht van vrouwen. Strijden tegen het systeem dat als enige doel heeft jou neer te halen, is de kracht van vrouwen.
Van vrouwen wordt meer verwacht dan van mannen ooit gedurfd wordt te vragen, terwijl er een kritisch oordeel klaar staat bij alles wat we doen. Vrouwen van kleur, vrouwen die leven met een beperking, vrouwen met een transgender achtergrond en vrouwen die op vrouwen vallen (of op mannen en vrouwen, of die geen voorkeur voor geslacht hebben, of die op niemand vallen...) worden in deze samenleving helemaal onderaan de ladder geplaatst. En tóch durven we te zeggen dat we in een gelijke samenleving wonen. Dat we allemaal gelijk zijn. De hypocrisie.

Virago is voor jou. Voor ons. We voeren deze strijd niet alleen. Hoe je ook je kracht benut, jij bent een heldin. Dat zijn we allemaal.

Pia Sophia

---

It's Sunday, March 7 and the sun that's shining outside reveals to me that spring is, finally, upon us.
It's Sunday, March 7 and the sun that's shining inside of me reveals the secret of my joy, which is brought on by the fact that tomorrow my second book, Virago, finally launches.

It is not without reason that I've chosen to launch Virago on International Women's Day. Virago is an ode to all women, who are all powerful heroines in their own way.

"The power of women" is a phenomenon that is difficult to comprehend, because it is omnipresent. Living on while bleeding for a week every month is the power of women. Walking the street late at night, knowing that it might be life-threatening, is the power of women. Making choices in favor of your loved ones, sacrificing yourself, is the power of women. Fighting the system whose sole purpose is to bring you down, is the power of women.
More is expected of women than is ever dared to ask of men, while there is a critical judgment in everything we do. Women of color, women who live with a disability, women with a transgender background and women who like women (or men and women, or who have no preference for gender, or who don't like anyone...) are placed at the very bottom of the ladder by this society. And yet we dare to say that we live in an equal society. That we are all the same. The hypocrisy.

Virago is for you. For us. We are not fighting this battle alone. However you use your strength, you are a heroine. We all are.

Pia Sophia


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.