Pia Sophia has been making up stories since before she went to school. She loves anything dark, twisted and magical, because these elements make the world a more interesting place. She is absolutely a night person, and watches horror movies in the dark for fun.

Being a true lover of stories, Pia Sophia also works as a writing coach and editor. In her work as a writing coach, she guides women who want to share their story. This contact gives her a lot of energy. "There is nothing more special than the stories we share. Every story is unique, even if we are talking about one and the same event. That is also where my passion for stories comes from. Every story is a piece of history , and to be a part of that is a privilege." - Pia Sophia


Pia Sophia verzint verhalen sinds voordat ze leerplichtig werd. Ze houdt van alles wat duister, verknipt en magisch is, omdat die elementen de wereld een interessante plek maken. Ze is absoluut een nachtmens, en kijkt horrorfilms in het donker voor haar plezier.

Als echte liefhebster van verhalen, is Pia Sophia ook werkzaam als schrijfcoach en redactrice. In haar werk als schrijfcoach begeleidt ze vrouwen die hun verhaal willen delen. Dit contact geeft haar veel energie. "Er is niets zo bijzonder als de verhalen die we met elkaar delen. Elk verhaal is uniek, zelfs wanneer we het over één en dezelfde gebeurtenis hebben. Dat is ook waar voor mij de passie voor verhalen vandaan komt. Elk verhaal is een stukje geschiedenis, en dat ik daar deel uit van mag maken is een voorrecht." - Pia Sophia