Pia Sophia (1996) is een creatieve geest die zich niet laat leiden door hokjes-denken en vooroordelen. Ze groeide op in het zuiden van Nederland en schreef op zesjarige leeftijd haar eerste verhaal. Als ze niet schrijft is ze verdwaald in een boek of werkt ze als verloskundige.

Desperandum is haar eerste gepubliceerde verhalenbundel. Met dit werk beoogt ze een stap te zetten naar een betere toekomst: achter al het kwaad dat in deze wereld rondgaat schuilt meer dan we met zijn allen in eerste instantie denken.


Pia Sophia (1996) is a creative spirit who isn’t led by booth thinking or prejudice. She grew up in the south of the Netherlands and wrote her first story at the age of six. When she is not busy writing, she is lost in a book or working as a midwife.

Desperandum is her first published story collection. With this work she intends to make a step toward a better future: there is more than we think behind all the evil that exists in this world.